Til forside

Generelt om Odd Fellow logerne i Herning..

I Herning er der 4 Odd Fellow loger - broderlogerne nr. 45 Enrico Dalgas og nr. 105 H.P. Hansen samt søsterlogerne nr. 27 Heden og nr. 92 Stjernen. Logerne har fælles lokaler på adressen Mindegade 10, Herning.

Der afholdes møder kl. 19.30 i perioden september - maj. Broderlogerne, der kun optager mænd som medlemmer har møde henholdsvis hver onsdag og mandag, mens søsterlogerne, der kun optager kvinder som medlemmer, skiftes til at holde møde hver torsdag. Medlemmerne af broderlogerne kaldes brødre mens søsterlogens medlemmer kaldes søstre. Medlemmerne fordeler sig over et bredt spektrum af personer med en aldersspredning fra ca. 35 år til over 90 år.

Logemøderne er præget af ro, alvor og værdighed, der er forudsætningen for et af Odd Fellow Ordenens formål:  Gennem gensidig påvirkning at støtte medlemmerne i en positiv udvikling af deres etik og moral.

Deltagelse i logemøderne kræver en bestemt påklædning. Til almindelige møder er brødrenes påklædning mørk habit, hvid skjorte og diskret slips, søstrene bærer en kort, enkel sort kjole. Ved festlige lejligheder er brødrenes påklædning kjole og hvidt med hvid sløjfe, mens den for søstrene er en lang, enkel sort kjole.

Efter logemøderne, som foregår i en særlig indrettet logesal, samles man i selskabslokalet til et hyggeligt samvær og et let traktement. I selskabslokalerne er tonen mere fri end i logesalen, og denne del af logeaftenen er lige så vigtig som mødet i logesalen. Her lærer medlemmerne hinanden at kende under afslappede former, og ofte opstår der nære, livslange personlige venskaber.

Flere gange i løbet af året inviteres brødrenes og søstrenes ægtefælle  / samlever til at deltage i forskellige arrangementer, hvilket betragtes som en væsentlig del af logens virke, idet et succesfuldt logeliv forudsætter, at ægtefællen / samleveren går ind for de tanker og ideer, der ligger til grund for Odd Fellow Ordenens arbejde.

Medlemskab af logen kræver et beskedent årligt kontingent samt et mindre gebyr for optagelsen samt ved tildelingen af logens 3 grader. Desuden må der påregnes en udgift til den krævede påklædning.

Eventuelle yderligere oplysninger om den enkelte loges virke kan fås ved henvendelse til en af logens embedsmænd.

Til forside